459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Cévní mozková příhoda, mrtvice, infarkt mozku

Popis cévní mozkové příhody, mrtvice, infarktu mozku

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace.
Náš mozek je hojně protkán krevními cévami, které přinášejí mozku kyslík a živiny. Právě ve spotřebě kyslíku a živin je mozek přeborníkem oproti ostatním orgánům.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Cévní mozková příhoda (mrtvice, infarkt mozku, iktus, apoplexie) znamená poškození nervových buněk nedostatkem kyslíku, které odumírají po několika minutách, takže lékařská pomoc spočívá především ve zmírnění poškození mozku.

Nedostatek kyslíku je způsoben nejčastěji ucpáním krevní sraženinou (embolem), nebo prasknutím cévy a tedy poškozením nervů, které céva kyslíkem zásobuje.

Důvody vzniku cévní mozkové příhody jsou většinou dlouhodobé spolupůsobení více příčin najednou, kde níže uvedené příčiny zrcadlí známé a dokola opakované prohřešky v našich životech (nedostatek pohybu, sportu, špatná strava).

Příčiny

  • ateroskleróza (nemoc se projeví až při její komplikaci)
  • riziko prasknutí mozkové cévy výrazně zvyšuje vysoký krevní tlak (bolest hlavy, na hrudi, bušení srdce, otoky končetin, poruchy ledvin, krvácení z nosu, dušnost, závratě, nespavost, šumění v uších, poruchy zraku)
  • vysoký cholesterol a lipidy
  • cukrovka, diabetes mellitus (únava, ospalost, žízeň, hlad, nadměrné močení, necitlivost, brnění končetin, svědění kůže, průjem, záněty močových cest, afty, zápach z úst a z moči)
  • nadměrná konzumace alkoholu, kouření poškozuje cévní stěny

Více...

Příznaky – klinický obraz

Podle místa postižení v mozku se liší příznaky onemocnění. Časté jsou nervozita, strach, neklid, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, dvojité vidění, vidění jen na jedno oko, ztráta vnímání chuti, zhoršení hmatu, kožního citu, náhlá bolest hlavy, poruchy paměti, neschopnost nelézt chtěná slova, motání hlavy, závrať a z toho zvracení, až ztráty vědomí, ochablost obličejových svalů (může mít příčinu v obrně lícního nervu).

Též se může objevit porucha pohybu jedné poloviny těla (vždy druhé strany nežli postižená mozková hemisféra). Dle rozsahu poškození může dojít k ochrnutí až úplné ztrátě hybnosti dané části těla.

V případě přítomnosti těchto příznaků je třeba neodkladně volat zdravotnickou záchrannou službu 155.

Nevhodné látky

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Klíčová je změna životního stylu, jinak je pravděpodobné, že se cévní mozková příhoda bude opakovat. Přiměřený každodenní pohyb, zdravá výživa.

Léky

Léčba akutní, právě vzniklé mozkové mrtvice spočívá v hospitalizaci v nemocnici a podání látek, které rozpustí vzniklou krevní sraženinu a brání dalšímu srážení krve (antitrombotika), nebo operativním zastaví krvácení do mozku.
Na snížení vysokého krevního tlaku antihypertenziva (inhibitory systému renin angiotenzin aldosteron). Na vysokou hladinu cukrů v krvi (antidiabetika).

Následná léčba spočívá v dalším užívání léků na snížení tlaku, cukrů, či cholesterolu a v rehabilitaci, tedy snaze stimulovat nervy k práci, aby si mezi sebou vytvořily nové spoje a přemostily dráhy po odumřelých nervových buňkách, je-li to v jejich silách. Doporučit lze bioflavonoidy.

Byliny

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)